top of page

Boende

Det är föreningens styrelse som godkänner nya medlemmar. Så länge man fullgör sina skyldigheter och så länge föreningen lever kan man aldrig förlora bostadsrätten.
Den som vägras medlemskap kan få det prövat i hyresnämnden. Det kostar ingenting. Föreningen kan inte neka någon medlemskap utan mycket goda skäl. 

22219713_10212392471539736_578604425515721235_o_edited.jpg

Din underhållsskyldighet

Enligt föreningens stadgar och bostadsrättslagen ska du som bostadsrättshavare på egen bekostnad hålla lägenheten i gott skick. Din underhållsskyldighet gäller:

   -

Badrum (yt- och tätskikt). Du ska se till att kaklet är helt och att tätskiktet inte läcker

   -

Badrumsporslin (handfat, toalettstol)

   -

Kök (kyl, frys, fläkt, diskbänk). Om t ex kylskåpet går sönder ansvarar du själv för att det lagas eller ersätts med ett nytt

   -

Vattenledningar i lägenheten

   -

Övrigt (dörrar, tak, fönster, elledningar, målning och tapetsering)

Vem ersätter vad

Exempel 1

Vatten strömmar ut från din diskmaskin och orsakar skador på ditt köksgolv. Vatten har även trängt igenom trossbotten till grannen under. Läckaget beror inte på någon försumlighet från din sida utan är bara en ren olyckshändelse.

Du ansvarar för att skadorna i din lägenhet repareras, eftersom du enligt föreningens stadgar är underhållsansvarig för diskmaskinen och köksgolvet. Kontakta därför ditt hemförsäkringsbolag.

Grannen under dig ansvarar för skadorna i sin lägenhet eftersom du inte varit vårdslös utan skadan beror på en olyckshändelse. Grannen ska kontakta sitt försäkringsbolag.

Föreningens försäkring kan ersätta skadan upp till den grundstandard föreningen försett huset med. När skadan reparerats, krävs du och din granne på så stor del av fastighetsförsäkringens självrisk som motsvarar reparationskostnaderna i din och grannens lägenheter.

Din och grannens bostadsrättsförsäkringar ersätter dels kravet på självrisken från föreningen, dels reparation utöver grundstandard, dvs egen bekostad fast inredning.

Exempel 2

 Vid läckage genom t ex kakel i badrum är ansvarsfördelningen mellan föreningen och bostadsrättshavaren densamma som i exempel 1. Hur bostadsrättsförsäkringen sedan ersätter kakel och ytskikt skiljer sig mellan försäkringsbolagen.

Det kan kosta att vara oförsäkrad

Om du saknar bostadsrättsförsäkring (med bostadsrättsförsäkring menar vi antingen en hemförsäkring där bostadsrätt ingår, eller en hemförsäkring med ett tillägg för bostadsrätt) kan du bli tvungen att själv betala reparation av skadade delar i din lägenhet som du har underhållsansvar för, och för fast inredning som du eller tidigare ägare bekostat.

Även om föreningens fastighetsförsäkring i vissa fall kan täcka skadan, måste du själv betala den del av föreningens självrisk som motsvarar din andel av skadan. Det kan kosta en slant, eftersom många fastighetsförsäkringar har en självrisk på uppåt
50 000 kr.

Att köpa en bostadsrätt och bli medlem i en bostadsrättsförening betyder att man köper rätten att nyttja en bostad.

Att köpa en bostadsrätt innebär inte bara att du köper ett hem. Du gör även en investering för framtiden. Du förfogar över äganderätten för bostaden och kan när som helst sälja den. Äganderätten kan även ärvas eller överlåtas.

Som medlem i föreningen bor du till självkostnadspris. Det innebär också att du och föreningen gemensamt delar på kostnader för fastigheten. 
 

Att bo i bostadsrätt medför också ett ansvar att engagera sig i föreningen. Vi har gemensamma städdagar och ser tillsammans till att området hålls snyggt och rent.

Nycklar till den nya platsen
bottom of page