top of page

Om oss

Lite historik 

För att få en liten inblick i vårt områdes tidigare historia och varifrån namnen Finnsnäs och Tingsgärdet härstammar kontaktade jag Sven-Erik Pettersson i Kråkberg.Denne man visade sig vara en guldgruva att ösa historik ur.Till att börja med så heter det inte Finnsnäs utan Finnäs.Var namnen ursprungligen kommer ifrån visste inte Sven-Erik.På en karta i hans ägo daterad 1898 finns namnet Tingsgärdet med.Det kan ha varit någon urtida tingsplats här,vilket bekräftades av Ragnar Lannerbro(en herre väl insatt i Moras forntid).I nordvästra delen av området finns (enl.dispositionsplan)två lämningar av slaggvarp efter järnframställning på låg nivå.

Varför figurerar då två namn?

När vi flyttade in här 1989 var gatuadressen Tingsgärdesvägen, vilken av praktiska skäl ändrades till Finnsnäsvägen.Tingsgärdet upptar den större delen av vårt område mot Östnors-och Älvdalsvägen medan "Finnäs"är den södra delen mot noret(en meanderslinga där Österdalälven en gång flutit fram).

Genom Finnsnäs fans förr en byväg från Kråkberg till Öna.Där gick från början av 1870-talet barn från Öna och Östnor till folkskolan i Kråkberg,som var den första i sitt slag på denna sidan älven.Idag har cykelvägen ungefär samma sträckning,men färdvägen är omvänd - barnen åker till skolan i Östnor.

Sven-Erik berättade att dom på hemväg från skolan,om vattnet stod tillräckligt högt och var fruset,brukade stanna och spela ishockey på en sänka vid en stor gran.Det borde ha varit strax söder om vårt fritidsområde.

I tidigare delen av 1960-talet började man nagga på Kråkbergsbornas åkermark.Då inleddes projekteringen av nya Älvdalsvägen(den gamla gick genom Kråkbergs by).Vägen började byggas 1962 och den 1 juni 1964 släpptes trafiken på.

I slutet av 70-talet var det åter dags. 1979 inledde Mora kommun dispositionsplan-arbetet för Tingsgärdet.Upphandling av marken pågick.Man blev väl mer eller mindre tvingade att sälja,men så långt som till expropiation gick det inte.

För att få en inblick i kommunens agerande,kontaktade jag Stadsarkitektkontoret,som välvilligt ställde allt material till förfogande. Där finns till att börja med ett förslag till dispositionsplan daterat 1979.11.21. Denna plan innehöll även daghem/förskola och ... en butik. Butiken skulle ,enligt planen ligga mellan Älvdalsvägen och Finnsnäsvägen mot Östnorsvägen.

En ny detaljplan kom 1980.06.02 - något reviderad men i stort sett lika som 1979 års plan.Båda (inkl. kartor) finns hos undertecknad om någon är intresserad.

Så småningom började vårt område att byggas,med dåvarande Diös som huvudentreprenör,och 1 juli 1989 kunde dom första "nybyggarna" flytta in här.

Detta är i stora drag vad jag kommit fram till,men tar gärna emot kompletterande uppgifter.

Slutar med några ord från Sven-Erik Pettersson:-"Är det kallt på Finnäs? Vi satte aldrig potatis där utan mest havre för det var så frostlänt!"

Så nu förstår jag varför det oftare är gröt än hasselbackspotatis på mitt bord!

 

Bosse Ingvarsson

bottom of page