top of page
fn3.jpg
Dokument

Stadgar

Här hittar ni alla offentliga dokument från föreningen, vissa dokument är bara tillgängliga för medlemmar och syns därför inte här

Årsredovisningar

Årsredovisningen för en bostadsrättsförening (BRF) är en sammanställning av föreningens ekonomiska ställning och resultat från året som gått. Detta redovisas både i ord och i siffror. Det är styrelsen som har ansvar för att sätta ihop årsredovisningen efter ett avslutat räkenskapsår, och den måste sedan behandlas av medlemmarna i föreningen på årsstämman.

2005

2012

2018

2006

2013

2019

2007

2010

2020

2008

2015

2021

2009

2016

2022

2011

2017

2023

bottom of page