top of page
fn3.jpg
Dokument

Här hittar ni alla offentliga dokument från föreningen, vissa dokument är bara tillgängliga för medlemmar och syns därför inte här

Stadgar

Stadgarna är bostadsrättsföreningens grundläggande regler. Stadgarna ska vara registrerade hos Bolagsverket och är därför en offentlig handling. Det är föreningsstämman som beslutar om stadgarna. Bostadsrättsföreningens stadgar är ibland mycket mer omfattande än stadgarna för en ekonomisk förening

BRF Finnsnäshöjdens Stadgar

Årsredovisningar

Årsredovisningen för en bostadsrättsförening (BRF) är en sammanställning av föreningens ekonomiska ställning och resultat från året som gått. Detta redovisas både i ord och i siffror. Det är styrelsen som har ansvar för att sätta ihop årsredovisningen efter ett avslutat räkenskapsår, och den måste sedan behandlas av medlemmarna i föreningen på årsstämman.

2005

2012

2018

2006

2013

2019

2007

2010

2020

2008

2015

2021

2009

2016

2022

2011

2017

2005

2012

2018

2006

2013

2019

2007

2010

2020

2008

2015

2021

2009

2016

2022

2011

2017

bottom of page